TALİMAT ÖDEMELER
Tarih: 20.04.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 6346

EK-1

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

                                                                           ……………….

                                                                                   

Konu: CMK ödemeleri hakkında

          

            CMK müdafilik görevine ilişkin, müdafilik yapan avukatın hak etmiş olduğu ücret ve ilgili belgeler yazı ekindedir. Ödeme konusunda gereğinin yapılması hususu bilgilerinize sunulur. Saygılarımla.  …../20...                                                         

                                                                                                                              Rize Baro Başkanı

                                                                                                                          

 

 

 

EK-2

                  ........... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İlgi:10/01/2013 tarih ve 2012/141 nolu talimat evrakının ödenmesi.

 

        Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ‘Ücretin Ödenme Usulü’ başlıklı11/3 maddesinde  ‘Ödeme emri belgeleri’ soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığına ödenir’ hükmü yer almaktadır.

CMK görevlendirilmem dolayısıyla, yukarıda bahsedilen yönetmeliğin ilgili hükmü gereğince adıma tahakkuk eden ücretin, soruşturmanın yapıldığı yer olan ....... Cumhuriyet Başsavcılığı’nca aşağıda belirttiğim hesabıma aktarılmasını talep ederim………201..                                                                                                      

                                                                                           (Sicil No:……..)

                                                                                        Av.

Av.Tc.Kimlik No:

Vergi Dairesi :

Banka:

Şube:

Hesap No:

Iban No:

Cep tlf:

 

 

20.04.2024
AV. ÜMİT PEÇE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.