2022 SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL
Tarih: 8.09.2022| Okunma Sayısı: 893

Tarih     :06.09.2022

Sayı      :2022/121

Konu    :Olağan Genel Kurul ve Baro Organları Seçimi hk.

 

KARAR

                               Yönetim kurulumuz Ekim  ayında yapılacak olan olağan genel kurul ve Baro organları seçimi gündemi ile toplandı. Olağan genel kurul aşağıda belirlenen gün ve gündemle yapılması hususu görüşüldü.

Gündem

                               Tarih ve Yer; 08.10.2022 Cumartesi Saat 10: 00 da Rize Gençlik Merkezi Salonu

                               1-Açılış ve Yoklama

                               2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

                               3-Başkanlık Divanın oluşturulması

                                               -Başkan

                                               -Başkan vekili

                                               -İki kâtip Üye

                               4-Baro Başkanının açılış konuşması

                               5-Yönetim kurulunun çalışmalarının okunması ve görüşülmesi

                                               -Faaliyet Raporu

                                               -Hesap Raporları

                                               -Denetleme kurulu raporu

                               6-Yönetim Kurulu ve denetleme kurulunun ibrası

                               7-Gelecek döneme ilişkin tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması

                               8-Baro giriş keseneği ve aidatların görüşülmesi

                               9-Dilek temenni ve konuşmalar

                               10-Aynı gün 13:00-17:00 saatleri arasında başlayacak olan seçimlerin duyurulması

                               11-Kapanış

Baro Organları seçimi

                                               1-Baro Başkanı seçimi

                                               2-Yönetim Kurulu üyesi seçimi                   8 asil      8 yedek

                                               3-Disiplin Kurulu Üyesi seçimi                    3 asil      3 yedek

                                               4-Denetleme Kurulu üyesi                          2 asil      2 yedek

                                               5-TBB Genel kurul delegeleri seçimi        3 asil      3 yedek

 

                               Yapılan inceleme sonucun da; Olağan genel kurulun yukarıda belirlen gündem tarih ve saatte yapılmasına, toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine toplantının aynı gündem ve saatle bir sonraki hafta 15.10.2021 tarihinde yapılmasına 06.09.2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.       

 

Av. Ümit PEÇE

Baro Başkanı

 

Av. İbrahim TEKEŞİN                             Av. Handan DEMİRCAN KULAKSIZ                         Av. Mehmet Can TÜFEKÇİ 

  Başkan Yardımcısı                                                          Genel Sekreter                                                                    Sayman

 

Av. Mehmet KÜÇÜKMUSTAFA                          Av. Filiz Gül KAYA                                                  Av. İbrahim ARSLAN                  Üye                                                                        Üye                                                                     Üye   

 

 

 Av. Şakir KARABACAK                               Av. Emre YILMAZ

                                                                                    Üye                                              Üye

 

Aslının aynıdır.

06.09.2022

Av. Ümit PEÇE

Baro Başkanı

13.06.2024
AV. ÜMİT PEÇE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.