AVUKATLIK ASGARİ ÜCRETİ TARİFESİ HAKKINDA
Tarih: 1.07.2022| Okunma Sayısı: 925

 
Ülkemizdeki mevcut ekonomik tablo hükümeti haklı olarak bir takım tedbirler almaya zorlamıştır. Başta asgari ücret olmak üzere, memur aylıklarının enflasyon karşısında revize edilmesini zorunlu kılmıştır.
Gıda ve enerji başta olmak üzere tüm sektörlerde artık takip edemediğimiz şekilde baş döndürücü fiyat artışlarının olduğu hepimizin malumudur.
Tüm sektörlerde enflasyon paralelinde hatta fırsatçılığa dönüşecek şekilde fiyat artışları yaşanırken maalesef Avukatlık Asgari Ücret tarifesinde ve CMK ücretlerinde hiçbir düzenleme yapılmamıştır.
Türkiye Barolar Birliği’nin benim de tasvip etmediğim birçok hatalı tutumu hükümeti özellikle de mesleğe yeni başlayan genç Avukat meslektaşlarımızı ekonomik açıdan tükenme noktasına getirecek şekilde asgari tarifede güncel koşullara uygun düzenleme yapmaktan alıkoymamalıdır.
Çünkü bu sorun Türkiye Barolar Birliğinin değil genç meslektaşlarımın, Baroların sorunudur. Ülkemizin genç, pırıl pırıl evlatlarının sorunudur. Velhasıl ülkemizin sorunudur.
Bu nedenlerle 2022 Avukatlık Asgari Ücret tarifesi’nin 2023 yılı tarifesi yürürlüğe girinceye kadarki dönemi için acilen revize edilmesi zorunludur.
Benim gibi kıdemli Avukatlar için değil, mesleğe yeni başlayan meslektaşlar için hayati öneme haiz bu düzenlemenin derhal hayata geçirilmesini Rize Barosu adına Sayın Adalet Bakanlığı yetkililerinden Baromuz adına ivedilikle talep ediyoruz.
Av. Ümit PEÇE
Rize Barosu Bakanı

15.07.2024
AV. ÜMİT PEÇE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.