Adli Yardım Tanıtım
RİZE BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU


Adli Yardım Bürosu, hukuki yardıma ihtiyacı olup da maddi imkansızlıkları nedeniyle avukat tutamayan kişileri avukatlık hizmetinden yararlandırmak amacıyla kurulmuştur. Rize Adalet Sarayında bulunan merkez bürosunda hafta içi hergün  hizmet sunmaktadır.

 Adli Yardım talebinde bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenmektedir.

Adli yardımdan yararlanmak isteyenlerin talepleri en kısa sürede değerlendirilmekte,ilgili kişinin maddi imkansızlık içinde bulunduğu kanaatine varıldığı takdirde kendisine ücreti Baro tarafından karşılanmak üzere avukat tayin edilmektedir.

1-Muhtardan alınacak fakirlik belgesi

2-Muhtardan alınacak ikametgah belgesi

3-Nüfus cüzdan fotokopisi

4-Dava için gerekli belgelerin fotokopisi

5-Adına kayıtlı taşınmaz bulunmadığına ilişkin Tapudan alınacak yazı

6-Nüfüs Kayıt Örneği