YÖNETİM KURULU

 

Av.Ümit PEÇE

Baro Başkanı

 

    

Av.İbrahim TEKEŞİN      Av.Handan KULAKSIZ         Av.Mehmet KÜÇÜKMUSTAFA

                          Başkan Yardımcısı                Genel Sekreter                             Sayman

 

 

            Av.Şakir KARABACAK              Av.İbrahim ARSLAN  Av.Ali Rıza SANCAKTUTAN

                                    Üye                                              Üye                                         Üye

 

                                                       Av.Filiz Gül KAYA                  Av.Yasin KÖSE

                                                                Üye                                                 Üye