YANINDA SİGORTALI PERSONEL ÇALIŞTIRAN AVUKATLARA DUYURULUR

Yanında sigortalı personel çalıştıran avukatların da yararlanmasına imkan bulunan “kısa çalışma ödeneği”ne ilişkin şartları kolaylaştıran kanuni düzenleme Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 41. maddesiyle yürürlüğe girmiştir.
Okuma Sayısı:33| Haber Tarihi:27.03.2020

BASIN AÇIKLAMASI

Baro Başkanımız Av Ümit Peçe'den yargılamalara ilişkin bütün sürelerle ilgili basın açıklaması; VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE : Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Yasal düzenleme aşağıdaki şekildedir :...
Okuma Sayısı:88| Haber Tarihi:25.03.2020

SÜRELER 30 NİSAN'A ERTELENDİ

TBMM’de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün süreler 30 Nisan’a kadar durduruldu. Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK’ya yetki verildi;
Okuma Sayısı:70| Haber Tarihi:25.03.2020

AVUKATLARIN MUHTASAR VE KDV VERGİLERİ ERTELENDİ

Avukatlar da virüs salgını dolayısıyla mücbir sebepten etkilenenler kapsamına alınmıştır.Bu kapsamda Muhtasar ve Katma Değer Vergilerine ilişkin süreler ertelenmiştir.
Okuma Sayısı:51| Haber Tarihi:24.03.2020

İCRA İŞLEMLERİNE 30 NİSAN'A KADAR ARA VERİLMİŞTİR.

22 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ekli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İİK md. 330 uyarınca icra takipleri 30 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.Bu tarihe kadar yeni takip de açılmayacaktır.
Okuma Sayısı:20| Haber Tarihi:23.03.2020

ADLİ VE İDARİ YARGIDA SÜRELERİN DURDURULMASI

Yaşamakta olduğumuz Corona Virüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma alanlarımız olan adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi gündeme gelmiştir. Ancak, kararın mahkemelerin inisiyatifine bırakılmış olması uygulama açısından ciddi karışıklıklara yol açmıştır.
Okuma Sayısı:40| Haber Tarihi:19.03.2020
31.03.2020
AV. ÜMİT PEÇE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.