GENEL KURUL İPTALİ
Tarih: 30.11.2020| Okunma Sayısı: 243

GENEL KURUL İPTALİ ; Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 153-19961 sayılı genelgesi uyarınca 5 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacak Rize Barosu Genel Kurulunun ertelenmesine karar verilmiştir.

 

DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı. b) 02.10.2020 tarih ve 89780865­153­16230 sayılı Genelgemiz. c) Sağlık Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı.         Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.         Bu doğrultuda;          ­ Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza hitaben gönderilen ilgi (a) yazıda; “COVID­19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasının ve ileri tarihe ertelenmesinin önerildiği” belirtilmiş,         ­ İlgi (b) Genelgemiz ile Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi hususu Valiliklerimize bildirilmişti.         Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur.         Bu çerçevede Sağlık Bakanlığınca Bakanlığımıza iletilen ilgi (c) yazıda da; “Dünyada halen COVID­19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid­19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID­19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI Sayı   : Z-89780865-153-19961 27/11/2020 Konu : Geniş Katılımlı Etkinliklerin  Ertelenmesi Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi Bilgi için: Ekrem SALTIK İçişleri Uzmanı Telefon No: kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya ertelenmesini önermiştir.” denilmektedir.         Bu doğrultuda;         1. 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bakanlığımızca da 24.11.2020 tarihli Onay ile Derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelenmiştir.         2. Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.         Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;         Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim. Süleyman SOYLU Bakan Ek: İlgi (c) Yazı Dağıtım: Gereği: Bilgi: 81 İl Valiliğine Merkez Birimlerine Bağlı Kuruluşlara Cumhurbaşkanlığına Adalet Bakanlığına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Dışişleri Bakanlığına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Gençlik ve Spor Bakanlığına Hazine ve Maliye Bakanlığına Kültür ve Turizm Bakanlığına Milli Eğitim Bakanlığına Milli Savunma Bakanlığına Sağlık Bakanlığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Tarım ve Orman Bakanlığına Ticaret Bakanlığına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi Bilgi için: Ekrem SALTIK İçişleri Uzmanı Telefon No: Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi Bilgi için: Ekrem SALTIK İçişleri Uzmanı Telefon No:

 

16.04.2021
AV. ÜMİT PEÇE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.